Osrednja Slovenija

Društvo študentov psihologije Slovenije

Društvo študentov psihologije Slovenije DŠPS je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov psihologije s področja Slovenije. Osnovni cilji društva so izboljšanje kvalitete in pogojev študija psihologije, razširitev...

Društvo psihologov Slovenije

Vizija članov DPS je aktivno povezovanje in sodelovanje psihologov z namenom uveljavljanja stroke in kompetenc psihologov, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje, usposabljanje in informiranje psihologov.

Društvo SINTA - Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo

Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo želi povezovati psihoterapevte, edukante psihoterapije in strokovnjake z različnih področij, ki pri svojem delu izhajajo iz različnih integrativnih pristopov v psihoterapiji ter jih spodbujati k sodelovanju.

Društvo za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA

Članstvo v tej organizaciji je namenjeno vsem, ki jih zanima transakcijska analiza – TA, še posebej pa je namenjeno ljudem, ki so aktivno zainteresirani za lastno izobraževanje v tem pristopu.

Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (Društvo za VKT Slovenije)

Glavni namen društva je promocija vedenjskih in kognitivnih terapij v Sloveniji.

Inštitut za geštaltsko terapijo (GiTa)

Inštitut za geštaltsko terapijo izvaja svetovalno in psihoterapevtsko delo, psihoterapevtsko izobraževanje in krajše programe, kot so predstavitvene delavnice geštaltske terapije, zgoščenko geštalta, geštalt v vzgoji in izobraževanju in...

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje – IPSA

Na Inštitutu poteka psihoterapija, psihološko svetovanje in supervizija. Organizirajo izobraževanja za strokovne delavce (integrativna psihoterapija, transakcijska analiza in psihologija travme).

Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize

Poslanstvo Inštituta za psihoterapijo transakcijske analize IPTA je razvijati kakovostno psihoterapevtsko prakso, edukacijo, teorijo in etiko transakcijske analize.

Nacionalni inštitut za psihoterapijo

Temeljna dejavnost inštituta je razvijanje psihoterapevtske prakse in raziskovalne dejavnosti na področju psihoterapije ter priprava in izvajanje preventivnih in izobraževalnih programov.

Slovenski inštitut za psihoterapijo (SIP)

Slovenski inštitut za psihoterapijo (SIP) ponuja naslednje študisjke programe: Univerzitetni študij psihoterapije, študij propedevtike ter različne vrste sšecialistučnega študija.  

Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo

Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo je neodvisna organizacija, ki povezuje integrativne psihoterapevte.

Slovensko homeopatsko društvo

Slovensko homeopatsko društvo je bilo ustanovljeno maja leta 1992. Njegov namen je proučevanje in skrb za razvoj homeopatije kot celostnega sistema zdravljenja. Društvo združuje zdravnike in zobozdravnike, ki jih zanima homeopatija, in bi si želeli pridobiti ali poglobiti znanje...

Teološka fakulteta

Teološka fakulteta izvaja magistrski drugostopenjski enopredmetni program Zakonske in družinske študije ter doktorski študijski program Teologija.

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Na Filozofski fakulteti izvajajo univerzitetni študijski program prve stopnje Psihologija in magistrski študij druge stopnje Psihologija. V okviru Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje pa se izvajajo tudi študijski programi...

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

Specializacija iz klinične psihologije, Ljubljana

Ministrstva za zdravje v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije je samostojna poklicna organizacija specialistov klinične psihologije, ki opravljajo kliničnopsihološko dejavnost v zdravstvu.

Združenje psihoterapevtov Slovenije

Združenje psihoterapevtov Slovenije je naslednica najstarejše organizacije v Sloveniji, ki je nastala znotraj zdravstva-psihiatrije in od 1968 leta skrbi za razvoj in izobraževanje iz psihoterapije.

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije je samostojno strokovno združenje zakonskih in družinskih terapevtov.

Štajerska

Društvo študentov psihologije Maribor

DŠPM je mlado in angažirano društvo, ki združuje študente psihologije. Skozi vrsto dejavnosti se zavzema za razvoj študija psihologije v Mariboru ter predstavljanje psihologije širši javnosti.

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru že nekaj let izvajajo dodiplomski bolonjski študijski program psihologije, ki je mednarodno primerljiv in skladen s smernicami EuroPsy - evropske diplome iz psihologije, ki omogoča mobilnost študentov ter kompetentnost in zaposljivost...

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP)

SKZP je organizirana kot krovna zveza društev različnih psihoterapevtskih pristopov in s tem določa psihoterapijo kot prostor za njihovo povezovanje in integracijo ob istočasnem ohranjanju raznolikosti in avtonomije.

Zasebni zdravstveni zavod - Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor želi spodbujati in razvijati psihoterapevtske in psihodiagnostične dejavnosti v Mariboru. Center združuje strokovnjake s področja razvojno-analitične in kognitivno-vedenjske psihoterapije.

Obala in Kras

Slovensko društvo za globinsko psihološko psihoterapijo

Slovensko društvo za globinsko psihološko psihoterapijo pod svojim okriljem združuje psihoterapevtke in psihoterapevte z zaključenim izobraževanjem iz psihodinamske psihoterapije.

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper izvajajo dodiplomski študijski program prve stopnje Biopsihologija.

Gorenjska

Inštitut za realitetno terapijo

Inštitut za realitetno terapijo izvaja dejavnost izobraževanja Glasserjeve teorije izbire in realitetne terapije in aplikacij teorije na področju duševnega zdravja, vodenja in izobraževanja.