Vas čustveno izsiljujejo? (3. del)

Vas čustveno izsiljujejo? (3. del)

V prejšnjih dveh prispevkih smo si pogledali, kaj čustveno izsiljevanje je, kdo ga najpogosteje uporablja in katere osebe so zanj najbolj dovzetne. Spoznali smo tudi mojo klientko, ki je imela težave v odnosu z mamo, ki jo je čustveno izsiljevala. Tokrat si bomo pogledali, kaj lahko storimo, da čustveno izsiljevnje prekinemo.

 

S klientko sva najprej raziskali njun odnos z mamo ter opredelili, kakšna prepričanja ima v zvezi s svojo mamo. Ugotovili sva, da je prepričana, da mami mora pomagati, saj v nasprotnem primeru to pomeni, da ni dobra hči. Močno jo skrbelo, da bi mama, v primeru, da jo zavrne, ponovno padla v depresijo. Tekom terapije sva se najprej posvetili njenim občutkom krivde ter gradili njeno samozavest. Klientka je postopoma spoznavala, da je nadvse pomembno, da poskrbi tudi zase in za lastno dobro počutje. Spoznala je tudi, da zavrnitev mamine zahteve ne pomeni, da mame nima rada ali da s tem zavrača mamo samo. Tekom terapije se je naučila uporabiti različne strategije, ko je mama v njunem odnosu uporabila čustveno izsiljevanje. Klientka je ugotovila, da ji v odnosu z mamo najbolje koristi uporaba humorja in uporaba SOS tehnike, ki sva jo med terapijo tudi vadili.

 

Kaj je SOS tehnika?

SOS tehnika je zelo učinkovita tehnika, ki jo lahko uporabimo, ko nekdo prične na nas pritiskati in nas čustveno izsiljevati. SOS so kratice za: Stop, Opazuj in Strategija. Ko začutimo, da nas nekdo sili v nekaj, česar ne želimo početi, je naš prvi korak, da se ustavimo (Stop). Četudi druga oseba od nas zahteva takojšen odgovor in se ji mudi, ji povemo, da moramo razmisliti ali da potrebujemo malo časa in svoj odgovor tako preložimo. To nam omogoča dovolj časa, da v mirnem stanju premislimo, kaj se pravzaprav dogaja in ugotovimo, kaj si želimo. Naslednji korak se glasi Opazuj. Takrat od daleč ocenimo, kakšna je situacija. Lahko se nam zgodi, da sprva ne opazimo, da gre za čustveno izsiljevanje, opazimo pa, da se nelagodno počutimo. Korak Opazuj nam torej pomaga, da smo pozorni na svoja čustva in se ne odzivamo tako, kot bi se ponavadi in popustimo, temveč nam da čas, da razmislimo, kaj nam je v resnici pomembno. Naslednji korak se imenuje Strategija in se nanaša na našo odločitev glede tega, kaj bomo storili. Morda smo se odločili, da bomo osebo zavrnili, morda ji bomo delno ugodili ali pa smo ugotovili, da se njena želja sklada z našo.

Klientka je omenjeno tehniko večkrat preizkusila. Sprva ji je bilo težko svoj odgovor prestaviti na kasnejši čas ali mamino zahtevo zavrniti. Mama je najprej pritiskala nanjo, a ker sva se tekom terapije na to dobro pripravili, je hči pri svojem prijazno, a trdno vztrajala. Postopoma se je njun odnos pričel spreminjati. Hči se je v njunem odnosu pričela počutiti bolje, z mamo pa sta pričeli graditi drugačen, bolj pristen in spoštljiv odnos.

 

Avtorica: Katja Z. Istenič, uni. dipl. psih., Hočem več