Podoba iz misli, iz sanj, iz spominov... Andrej Marušič

Podoba iz misli, iz sanj, iz spominov... Andrej Marušič

Kmalu bo 10 let odkar je umrl psihiater in psiholog Andrej Marušič.

Spominjam se, da smo se vsi pretresli novice, še posebej tisti, ki smo verjeli v odprto psihiatrijo, o kateri se toliko govori in razpravlja, brez ovir in predsodkov. Za mnoge je bil primer, kako je potrebno spregovoriti in govoriti o tej temi, temi duševnega zdravja, ki je na žalost dandanes še vedno zaprta v štirih stenah ambulant številnih slovenskih in tujih psihiatrov.

Skupaj z dr. Giuseppe dell 'Acqua, je bil zame, nas vzor. Vzor etike in morale odprtosti in delitve. Ljudem je bil všeč, ker je bil karizmatičen, inteligenten, strasten in inovativen.

Takoj po njegovi smrti smo se počutili dolžne narediti nekaj, da bi zakričali svetu, da se ne sme ustaviti, ampak da je potrebno nadaljevati po tej poti, da se mora razpravljati, mora se premakniti človeške misli. Od vsega tega se je porodila zamisel o videu, kot spomin in hvaležnost, da je zoral cesto, ki je bila pred tem trdno zabetonirana.

Če se pogledamo na okoli lahko vidimo in začutimo, da se je nekaj ustavilo. In to že nekaj časa nazaj. Kljub vsemu bomo še naprej trdno zagovarjali svoje misli in principe. Kar je ne nazadnje tudi sporočilo videa. Premagajmo stigmatizacijo duševnih bolezni.

Mat Kristy

 

Tra un po’ saranno 10  anni da quando ci ha lasciati lo psichiatra e psicologo Andrej Marušič.

Ricordo che la notizia aveva scosso un po' tutti, soprattutto coloro che credevano in una psichiatria aperta, parlata, raccontata senza barriere e pregiudizi. E’ stato per molti un esempio di come si dovesse raccontare ed aprire un tema ancora oggi purtroppo ben racchiuso tra quattro mura di un ambulatorio di molti psichiatri sloveni e non.

Assieme al dottor Giuseppe dell’Acqua è stato per me, noi un esempio di etica e morale, di apertura e condivisione. Piaceva alla gente perché carismatico, intelligente, passionale ed innovativo.

Subito dopo la sua morte ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa, di urlare al mondo che la cosa non doveva rimanere li ma che si doveva continuare per quella strada, si doveva parlare, si doveva smuovere le menti della gente. E da li è nato questo video come memoria e gratitudine per aver avuto coraggio nell’aver spianato una strada così ardua e rocciosa.

Oggi ci guardiamo attorno e si sente che qualcosa si è fermato e da un bel po’.  Noi però continueremo a divulgare il nostro pensiero anche con questo video contro i pregiudizi e l’ipocrisia della gente.

Mat Kristy

 

Soon, it will be 10 years since the psychiatrist and psychologist Andrej Marušič has passed away.

I remember we were all shaken by the news, especially those who believed in an open psychiatry, discussed, told without barriers and prejudices. For many, it was an example of how we should tell and open a topic that is unfortunately still well enclosed within four walls of a clinic of many Slovene and foreign psychiatrists.


Together with Dr. Giuseppe dell' Acqua, he was for me, for us a role model in ethics and morals, in openness and sharing. People liked him because he was charismatic, intelligent, passionate and innovative.


Immediately after his death we felt obliged to do something, to shout to the world that it should not stop there but that we had to continue on that path, we had to discuss, we had to move people's minds. And from there the idea for the video was born, as a memory and gratitude for having had courage to pave a way so difficult and rocky.


Today we look around and we feel that something has been stopped for quite a while. But we will continue to divulge our thoughts with this video against the prejudices and the hypocrisy of the people.

Mat Kristy

 

Foto: arhiv družine Marušič

Kategorije

Rubrike

Preberite še

Strokovnjaki pozor! Dodajte se na seznam ponudnikov!

Kmalu bo 10 let odkar je umrl psihiater in psiholog Andrej Marušič.Spominjam se, da smo se vsi pretresli novice, še posebej tisti, ki smo...

INTERVJU: Paolo Simoncelli "S fundacijo Marco v nas živi naprej"

Kmalu bo 10 let odkar je umrl psihiater in psiholog Andrej Marušič.Spominjam se, da smo se vsi pretresli novice, še posebej tisti, ki smo...

SportivaMente WoW: Psihomotorična vzgoja za otroke “Igre in poti psihomotorike”

Kmalu bo 10 let odkar je umrl psihiater in psiholog Andrej Marušič.Spominjam se, da smo se vsi pretresli novice, še posebej tisti, ki smo...