Osebnostna čvrstost

Osebnostna čvrstost

Ljudje se med sabo razlikujemo tudi po tem, kako uspešno znamo prenašati in premagovati različne duševne obremenitve. Za osebnostno čvrsto osebo lahko označimo nekoga, ki ima določene lastnosti, ki mu pomagajo, da je bolj odporen proti stresu in se z njim lažje sooča.

Osebnostno čvrste osebe ovire ne vzamejo kot grožnjo, ampak nanjo gledajo kot na izziv in stresor največkrat tudi uspešno obvladajo. Osredotočajo se na cilj in v to, da bi ga dosegli, vložijo vso svojo energijo. Prav tako imajo osebnostno čvrsti ljudje občutek notranjega nadzora. To pomeni, da imajo občutek, da lahko sami usmerjajo svoje življenje in imajo nadzor nad njim. Po drugi strani pa ljudje z zunanjim nadzorom nad situacijo mislijo, da nimajo na to, kar se jim dogaja v življenju, prav nobenega vpliva. Osebnostno čvrsti ljudje imajo višji tolerančni prag za frustracije, prav tako pa vsako potencialno negativno situacijo ocenijo kot manj ogrožajočo kot osebnostno manj čvrsti ljudje.

Z duševnimi obremenitvami se torej lahko soočamo na dva načina: Konstruktivno in nekonstruktivno.

Nekonstruktivno soočanje z duševnimi obremenitvami pomeni, da težav navadno ne rešimo, se prehitro vdamo, se vedemo agresivno ali pa utišamo neprijetna čustva. Dolgotrajno nezadovoljstvo se lahko razvije v duševno ali somatoformno motnjo.

Zdaj pa si poglejmo še nekaj načinom, ki vam bodo morda v pomoč pri bolj uspešnem soočanju z različnimi duševnimi obremenitvami:

  • Vložite vso svojo energijo v to, da oviro premagate ali premostite.
  • Če ovire ni mogoče premagati ali odstraniti, razmislite, kako bi jo zadovoljili kako drugače. Najdite si približno enakovreden cilj.
  • Morda določene ovire ne morete premagati takoj, zato je včasih najbolje, če jo za določen čas odložite.
  • Organizirajte si svoj čas. Vsak dan si pripravite načrt, določite cilje in prednostne naloge, hkrati pa predvidite dovolj časa tudi za morebitne nepredvidene nujne naloge.
  • Bodite športno aktivni. Šport dokazano pomaga zmanjševati stres in občutke tesnobnosti.
  • Morda vam bodo v pomoč različne tehnike sproščanja, meditacije in avtogenega treninga.
  • Kognitivno prestrukturiranje pomeni, da spremenimo osebno izkušnjo in stvari na novo premislimo ter se vprašamo, zakaj se je nekaj zgodilo in kakšne posledice ima na vaše življenje.
  • Poiščite si ustrezno psihosocialno podporo – obrnite se na prijatelje, sorodnike, znance. Lahko vam pomagajo z nasveti, oporo in spodbudami.

Vir: Kompare A. in sod., 2002. Psihologija: spoznanja in dileme. Ljubljana, DZS. l Foto: sxc.hu

Kategorije

Rubrike

Preberite še

Pomembno je, da dihamo ozaveščeno in globoko

Ljudje se med sabo razlikujemo tudi po tem, kako uspešno znamo prenašati in premagovati različne duševne obremenitve.