Naj psihoterapija več ne bo tabu - I. del

Naj psihoterapija več ne bo tabu - I. del

Kljub ozaveščenosti in količini informacij, ki so nam na voljo, še vedno obstaja ogromno predsodkov, ko pogovor nanese na psihoterapijo. Predsodki se nas velikokrat držijo, ko nečesa ne poznamo dobro. Nekateri morda ne vedo, čemu je psihoterapija namenjena, kako poteka, kdaj lahko ali pa je celo priporočljivo, da bi poiskali psihoterapevtsko pomoč.

Tako zelo samoumevno se zdi obiskati zdravnika, ko se pojavijo zdravstvene težave, takoj, ko se nam pokvari avto pa pokličemo avtomehanika. Kaj pa storimo, ko nas »boli duša«? H komu se zatečemo, če smo pogosto tesnobni, depresivni? Na koga se obrnemo, ko se začnemo soočati s težavami v partnerskem odnosu ali pa bi preprosto želeli izboljšati kakovost svojega življenja? Pogosto ljudje ostajajo sami s tem in upajo, da se bodo stvari uredile same po sebi. In nekatere tudi se. Marsikatera težava lahko sčasoma izzveni, nekatere pa začnejo obremenjevati posameznikov vsakdan, kakovost življenja postane okrnjena. Kako to, da v primeru osebne stiske ni samoumevno, da bi poiskali strokovnjaka, ki nam lahko pomaga? Psihične težave v našem prostoru žal še vedno vzbujajo precej sramu. Veljajo mnoga zmotna prepričanja, da je nekdo, ki poišče psihoterapevtsko pomoč, šibek ali celo, da je z njim nekaj narobe. Izbira psihoterapije v resnici pomeni, da smo dovolj zreli, da pri sebi prepoznamo, ko gre nekaj narobe, in da znamo poskrbeti zase.

Kaj torej je psihoterapija?

Definicija psihoterapije (Prochaska in Norcross, 2003, v Žvelc, 2011) pravi, da je »psihoterapija namerna uporaba kliničnih metod in medosebnih značilnosti, ki slonijo na uveljavljenih psiholoških principih z namenom spremeniti klientovo vedenje, mišljenje, čustva in/ali druge osebnostne značilnosti v smeri, ki jih klient želi.«

Psihoterapija (lat. Psyche – duša; gr. Therapeia – zdravljenje) je pravzaprav zdravljenje duše. S pomočjo psihoterapije posameznik spozna samega sebe, stopi v polni stik s sabo in poišče ter razume vzroke svojih težav. Hkrati je psihoterapija proces, v katerem terapevt pomaga klientu do odkrivanja in spreminjanja nezavednih delov sebe. V procesu psihoterapije je pomemben odnos, ki se ustvari med terapevtom in klientom. Nujno je, da terapevt klientu zagotavlja varnost, da je sprejemajoč, sočuten in uglašen na klienta. Tak prostor omogoči klientu, da se odpre in začne z delom na sebi.

V Sloveniji poznamo več vrst psihoterapevtskih usmeritev: integrativna psihoterapija, transakcijska analiza, družinska terapija, psihoanalitična psihoterapija, vedenjsko kognitivna terapija, gestalt terapija, realitetna terapija, psihodrama ...

Kako poteka psihoterapija?

Prvo srečanje s klientom terapevt nameni informacijam o terapiji, poteku in trajanju. Namenjeno je seznanjanju s klientovimi težavami, pričakovanji, cilji, ki si jih je morda zadal. V psihoterapiji stremimo k temu, da ima proces terapije določeno strukturo. To pomeni, da sta dan in ura srečanja vnaprej točno določena, klient prihaja na terapijo točno, terapevt pa jo zaključi ob uri. Klient in terapevt skupaj določita termin srečanj, ki bi klientu seveda najbolj ustrezal. Srečanja načeloma potekajo 1x tedensko, po 45 – 60 minut. Pomembno je, da je terapija kontinuirana, brez daljših prekinitev. Psihoterapija lahko traja nekaj tednov, mesecev ali pa nekaj let, odvisno od klientovih težav in ciljev.

V današnjem prispevku si izvedel-a, kaj je psihoterapija in uvodni del, kako poteka psihoterapija.

 

V prihodnjem prispevku boš izvedel/a nadaljevanje poteka psihoterapije, kateri dejavniki vplivajo na izid psihoterapije in kdaj na psihoterapijo, zato všečkaj današnji prispevek in ga deli še na svojem fb profilu s svojimi prijatelji. Smile

 

Avtor: Jerneja Korasa, mag. psih., specializantka integrativne relacijske psihoterapije

 

Foto: Freeimages.com

 

Literatura:

Žvelc, M. (2011). Kaj je psihoterapija? V M. Žvelc, M. Možina in J. Bohak (ur.), Psihoterapija (str. 1–9). Ljubljana: IPSA.

Jerneja Korasa
Jerneja Korasa

Kategorije

Rubrike

Preberite še

Vsi ljubitelji hamburgerjev, napnite ušesa!

Kljub ozaveščenosti in količini informacij, ki so nam na voljo, še vedno obstaja ogromno predsodkov, ko pogovor nanese na psihoterapijo....

Posteljica visi z drevesa in drugi nenavadni obredi

Kljub ozaveščenosti in količini informacij, ki so nam na voljo, še vedno obstaja ogromno predsodkov, ko pogovor nanese na psihoterapijo....

Kako dvigniti energijo reproduktivnih organov?

Kljub ozaveščenosti in količini informacij, ki so nam na voljo, še vedno obstaja ogromno predsodkov, ko pogovor nanese na psihoterapijo....

Kako se naučiti opazovati ... Sebe?

Kljub ozaveščenosti in količini informacij, ki so nam na voljo, še vedno obstaja ogromno predsodkov, ko pogovor nanese na psihoterapijo....