Je sarkazem primeren za otroke?

Je sarkazem primeren za otroke?

Humor je način izražanja, ki ga uporablja takorekoč vsak. Uporabljamo ga za zbliževanje z drugimi, za izražanje svojega nestrinjanja ali dvoma, za sprotitev napete situacije in podobno. Mnoge raziskave kažejo na vrsto pozitivnih učinkov, ki jih imata smeh in humor lahko na nas. Pomembno pa se je zavedati, da poznamo več različnih oblik humorja in da vse oblike nimajo enakega učinka ter niso primerne za vsako situacijo.

Ena izmed oblik humora je tudi sarkazem. Uporabljamo ga, kadar z njim izražamo misli, s katerimi se v resnici ne strinjamo ter imamo pravzaprav drugačno mnenje, ki pa ga ne izrazimo. Odrasli ljudje sarkazem zaznajo zaradi nebesedne komunikacije, kot je ton glasu, geste, govorica telesa in podobno. Npr. nekomu z naveličanim glasom rečemo: "To je pa res fenomenalna ideja!" in zraven zavzdihnemo ter zavijemo z očmi. Večina odraslih bo na te nebesedne znake pozorna in bo vedela, da v resnici mislimo ravno obratno, medtem ko otrok sarkazma ne bo zaznal. Otroci nebesedne znake sarkazma spregledajo, saj do približno osmega leta besede interpretirajo dobesedno.

Starše, ki pridejo k meni na terapijo, spodbujam, da sarkazma v odnosu z mlajšim otrokom raje ne uporabljajo. Sarkazem je lahko del šaljivega pogovora med odraslimi, za mlajše otroke pa je le redko smešen. Namesto sarkazma raje izkoristimo priložnost in se z otrokom odkrito pogovorimo ter z njim tako gradimo pozitiven in pristen odnos.

 

Avtorica: Katja Z. Istenič, uni. dipl. psih., Hočem več