Celostno obvladovanje stresa

Celostno obvladovanje stresa (COS) je program, ki skuša celostno vplivati na kvaliteto posameznikovega življenja. Osnova programa je učenje čuječnosti (mindfulness), ki je praksa zavedanja in opazovanja našega trenutnega doživljanja. Praksa čuječnosti je ena izmed najučinkovitejših metod obvladovanja stresa, ki je tudi raziskovalno potrjena. Poleg prakse čuječnosti program vključuje spoznanja sodobne pozitivne psihologije, kognitivne terapije, transakcijske analize in integrativne psihoterapije.

ČUJEČNOST (Mindfulness)
Čuječnost je nepresojajoče zavedanje sedanjega trenutka. Ko smo čuječni, se zavedamo svojega trenutnega doživljanja, ne da bi ga poskušali spremeniti ali mu ubežati. Svojega doživljanja se zavedamo z odprtostjo, sprejemanjem in radovednostjo.

V številnih znanstvenih raziskavah je bilo ugotovljeno, da ima takšen pristop do lastnega doživljanja pomembne pozitivne učinke na številnih področjih življenja, vključno z boljšim počutjem, zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti, izboljšanjem na področju partnerskih odnosov in večjo kvaliteto življenja nasploh.

Programa Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) pomembno vplivata na zmanjšanje stresnih težav in na preprečevanje ponovitve simptomov depresije. Naš program je skladen z obema pristopoma, le da smo v psihoedukativni del vključili spoznanja transakcijske analize in integrativne psihoterapije.

IZVEDBA PROGRAMA:
Dvomesečni program vključuje eno individualno in 9 skupinskih srečanj, ki potekajo enkrat tedensko po dve uri. Posamezna srečanja vključujejo teoretični del in izkustvene vaje, prav tako pa udeleženci v času med srečanji delajo domače naloge.
Udeleženci v programu dobijo tudi gradivo za izvajanje domačih nalog, in sicer izročke ter tri CD-je z navodili za vadbo doma.

IZVAJALKA COS-a:
Melita Košak, je univerzitetna diplomirana psihologinja in specializantka transakcijsko-analitične psihoterapije. V okviru Bangor University v Veliki Britaniji se je izobraževala za učiteljico Na čuječnosti temelječe kognitivne terapije (ang. Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCT). Na Inštitutu IPSA je vodja Centra za raziskovanje in razvoj čuječnosti, kjer je med prvimi v Sloveniji začela izvajati na čuječnosti temelječe 8-tedenske programe. Je soavtorica članka "Na čuječnosti temelječa transakcijska analiza" (ang. Mindfulness Based Transactional
Analysis - MBTA), ki je bil objavljen v Transactional Analysis Journal.

CENA:

Prispevek za deset srečanj (25 šolskih ur) znaša na osebo 350 EU + 20% DDV.
Pri vpisu v program COS upoštevamo 50 % popust vsem, ki se vpišete tudi na "Napredni trening za učitelja čuječnosti (1. stopnja)" ter rednim študentom, brezposelnim ter študentom, klientom in članom Inštituta IPSA in članom Društva SINTA (175 EU + 20 % DDV).

KJE IN KDAJ?
V Ljubljani bodo srečanja potekala ob torkih med 18.00 in 20:00 uro v prostorih Inštituta IPSA, Stegne 7, (4. nadstr.).

Termini:
1. 12.03. - 07.05.2013
2. 24.09. - 19.11.2013

Več informacij dobite na Inštitutu za integrativno psihoterapijo